Bär

Literaturverzeichnis

2015 Dirigent Gilbert Tinner (Frühlingskonzert)

2014 Dirigent ad interim Roger Meier (Winterkonzert)

2014 Dirigent Gilbert Tinner (Frühlingskonzert)

2013 Dirigent Gilbert Tinner & ad interim Roger Meier (Winterkonzert)

2013 Dirigent Gilbert Tinner (Sommerkonzert)

2013 Dirigent Gilbert Tinner (Frühlingskonzert)

2012 Dirigent Gilbert Tinner (Winterkonzert)

2012 Dirigent ad interim Patrick Rothenberger (Frühlingskonzert)

2011 Dirigent Gilbert Tinner (Winterkonzert)

2011 Dirigent Gilbert Tinner (Frühlingskonzert)

2010 Dirigent Gilbert Tinner (Winterkonzert)

2010 Dirigent Gilbert Tinner (Frühlingskonzert)

2009 Dirigent Gilbert Tinner (Winterkonzert)

2009 Dirigent Gilbert Tinner (Frühlingskonzert)

2008 Dirigent Suso Mattle (Winterkonzert)

2008 Dirigent Suso Mattle (Frühlingskonzert)

2006 Dirigent Suso Mattle

2005 Dirigent Rolf Sutter

2004 Dirigent Suso Mattle

2003 Dirigent Suso Mattle

2002 Dirigent Suso Mattle

2001 Dirigent Suso Mattle

2000 Dirigent Suso Mattle

1999 Dirigent Suso Mattle

1998 Dirigent Suso Mattle

1992 Dirigent Bernhard Baumann

1991 Dirigent Bernhard Baumann

1990 Dirigent Christoph Eberle

1989 Dirigent Peter F. Groll

1988 Dirigent Peter F. Groll

1987 Dirigent Peter F. Groll

1986 Dirigent Peter F. Groll

1984 Dirigent Peter F. Groll

1983 Dirigent Peter F. Groll

1981 Dirigent Peter F. Groll

1980 Dirigent Peter F. Groll

1977 Dirigent Josef Signer